Rajapinnat / Gränssnitt / Interfaces

Alta löydät Valtiokonttorin ylläpitämät avoimet rajapinnat. Voit tutustua rajapintojen sisältöön kunkin rajapinnan kautta. Kunkin rajapinnan yhteydestä löydät myös siihen liittyvät ohjeet ja yhteystiedot.

//

Nedan hittar du Statskontorets öppna gränssnitt. Du kan bekanta dig med gränssnittens innehåll via respektive gränssnitt. I anslutning till varje gränssnitt finns också anvisningar och kontaktuppgifter.

//

Below is a list of the open interfaces maintained by the State Treasury. Read about the content of the interfaces in each interface’s description. The instructions and contact details related to each interface are also contained in each interface’s description.